” Tôi muốn tự đôi chân này bước trên con đường ướt để cảm nhận…

” Tôi muốn tự đôi chân này bước trên con đường ướt để cảm nhận được nổi buồn của mình” 1 người


” Tôi muốn tự đôi chân này bước trên con đường ướt để cảm nhận được nổi buồn của mình” 1 người